Do počtu: Kity s CPLD

Někdy nepotřebujete „plnou palbu“ velkého FPGA, ale stačí vám trošku složitější logika. Pak je na místě sáhnout po CPLD. Zde jsou nějaké ty kity…

První je UnoProLogic – CPLD kit, kompatibilní s Arduinem. Obsahuje CPLD MAXII od Altery, typ EPM570, oscilátor 66 MHz a programovací modul s FT2232.

A další už osvědčené „levné kity od Číňanů“:

EPM240 Board – nejlevnější kit, bez programátoru (budete potřebovat vlastní USB Blaster). Obsahuje EPM240T100C5 od Altery, oscilátor 50 MHz, napájení 5V, stabilizátor a jednu LED.

EPM570 Board – obdoba předchozího s větším čipem (EPM570T100C5N). Rovněž potřebujete vlastní programátor. Kit obsahuje kromě CPLD ještě oscilátor 50 MHz, dvě LED, tlačítko, napájecí konektor na 5V a stabilizátor na 3.3V

 

banner